top of page

Ethische code

De Internationale Ethische Code | IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe een beroepscoach omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. Essence is aangesloten bij de NOBCO, en volgt daarmee de IEC.

Heb je een klacht over de coaching of counselling? Via onderstaande links vind je informatie over het indienen van een klacht bij de beroepsvereniging Nobco.

Privacy 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Essence werkt volgens deze nieuwe Europese privacywet met vastleggen van gegevens over klanten, personeel of andere personen en bij het versturen van offerte, factuur of een nieuwsbrief. 

bottom of page